MAKROEKONOMIJA KNJIGA PDF

Read a free sample or buy Makroekonomija by Igor Pejović. Knjiga je rezultat dugogodišnjih teorijskih i praktičnih istraživanja i iskustava. Book Description Mate, Hardcover. Book Condition: New. Serbian language, latinica, 20 x 26 cm, Makroekonomija, Knjiga se odlikuje time sto je u njoj. K. Babic ́, M. (), Makroekonomija, Mate d.o.o., Zagreb. Pavlic ́, I. (), Statisticˇka teorija i primjena, Tehnicˇka knjiga, Zagreb. Serdar, V. ().

Author: Kigagrel Tull
Country: Hungary
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 11 April 2017
Pages: 253
PDF File Size: 4.63 Mb
ePub File Size: 11.66 Mb
ISBN: 637-1-36158-671-4
Downloads: 50020
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Malagrel

Sintagmu je uveo holandski ekonomista Jan Tirbengen. Saznanja do kojih se dolazi primenom Filipsove krive, stavljaju subjekte ekonomske politike pred alternativu: Zbog toga je, osim granske, bitno uporedo sagledati i regionalnu strukturu privrede.

US Makroekonomija Copy – PDF Free Download

Njen prvi izvod stopa promene tada postaje jednak nuli. Negativni eksterni efekti izazvani nedovoljno razvijenom infrastrukturom tek se u neznatnoj meri mogu nadoknaditi uvozom. Ako dohodak ne raste neto investicije su jednake nuli.

  AOC E2243 PDF

I sama pomisao na nju izaziva destabilizaciju privrede. Neki autori razlikuju dva sektora: Delenjem sa L dobija se: Varijable mogu da budu endogene i egzogene. Monetarna politika podrazumeva ovladavanje i svesno usmeravanje odnosno kontrola svih oblika i tokova novca u reprodukciji likvidna, nelikvidna, devizna i druga sredstva.

Makroekonomija – PDF Free Download

U uslovima nepostojanja potpune konkurencije monopolli i oligopoli i sindikalnog organizovanja radnika, ne padaju cene nego padaju proizvodnja i zaposlenost. Objasnite carinske i necarinske barijere u konktestu WTO-a! Princip predvidljivosti jasna pravila 5. Naprotiv, kao sredstvo razmene mogu se koristiti predmeti mnogo manje ili zanemarljivo male stvarne vrednosti, jer se u praksi pokazalo da je funkcija novca kao sredstva prometa potpuno nezavisna od stvarne vrednosti mwkroekonomija.

One su uzrok a nivo proizvodnje posledica. Model pretpostavlja nepromenjeni tok dohotka u periodu t u odnosu na makroekonomijs t -1, tj. Michael Burda, Charles Wyplosz.

knjkga Ovo shvatanje dobilo je posebnu varijantu u tzv. Koje su pogodnosti zlata u funkciji novca? Oni se u krajnjoj instanci podudaraju sa uslovima iz Harod Domarovog modela. Koji Kojesuvrste institucionalnih jedinica razlikujemo unutar sistema nacionalnih Za regionalni aspekt bitan je teritorijalni raspored objekata: Rast ukupnog proizvoda, na primer, posmatra se kao funkcija knjga upotrebe rada i akumulacije kapitala.

  AMX NXD-700I PDF

Kako bi ste objasnili strukturu privrednog sistema? Akumulacija kapitala je posledica realnih investicija tj. Objasnite metodologiju analiziranja konkurentnosti mzkroekonomija Svjetskom U materijalnoj strukturi ukupnog proizvoda razlikuju se dve osnovne namenske grupe proizvoda: Ona predstavlja procenat promene nacionalnog dohotka koji je ostvaren izvozom roba i usluga.

Ekonomske fluktuacije — konjukturni ciklusi c. Prvu i drugu treba ispitati. Nivo kapitala u privredi menja se u vremenu pod uticajem promena nivoa investicija.

Makroekonomija

Navedite runde pregovora do osnivanja Svjetske trgovinske organizacije! Proizvodna traka je postala planetarna. Sistem je otvoren za ulazak, odnosno stvaranje novih potreba.

Ono je izrazito rascepkano i segmentirano. Materijalne manifestacije kapitala su izvanredno brojne i raznolike. Kompletan teret poreza se prevaljuje na vlasnika zemlje – rentijera.

Mere makroekonomske politike 6.

Mikroekonomija i Makroekonomija Skripta. P i i pregovaranja Princip j 7.

Posted in Art